Choose a word that has different stress pattern:

schoolbag                   decide                   replace                  escape

A.

schoolbag                   

B.

decide                   

C.

replace                  

D.

escape

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

schoolbag

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.