Choose a word that has different stress pattern:

shortage            marriage               concrete              include

A.

shortage            

B.

marriage               

C.

concrete             

D.

 include

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 include

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.