Choose a word that has different stress pattern:

technology             magazine               computer              mysterious

A.

technology             

B.

magazine               

C.

computer             

D.

mysterious

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

magazine

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...