Choose a word that has different stress pattern:

temperature           decorator              calculator             individual

A.

temperature           

B.

decorator              

C.

calculator             

D.

individual

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

temperature

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 12 - Chủ đề Stress - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.