Choose a word that has different stress pattern:

throughout                  remain                     explain                  effort

A.

throughout                  

B.

remain                     

C.

explain                  

D.

effort

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

effort

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.