Choose a word that has different stress pattern:

universal               activity                minority             enthusiasm

A.

universal               

B.

activity                

C.

minority             

D.

enthusiasm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

universal 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 12 - Chủ đề Stress - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.