Choose a word that has different stress pattern:

witness                               delay                                 extreme                                improve

A.

witness                               

B.

delay                                 

C.

extreme                                

D.

improve

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

witness

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 12 - Chủ đề Stress - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.