Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

She studies hard and gets on well with her classmates.

 

 

A.

She either studies hard or gets on well with her classmates.

 

B.

She neither studies hard nor gets on well with her classmates.

 

C.

Neither she studies hard nor does she get on well with her classmates.

 

D.

Not only does she study but she also gets on well with her classmates.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Not only does she study but she also gets on well with her classmates.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.