Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The flat is on the second floor. He lives in the flat.

A.

He lives in the flat where on the second floor.

B.

The flat in which he lives is on the second floor.

C.

The flat is on the second floor in which he lives.

D.

The flat is on the second floor where he lives.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

The flat in which he lives is on the second floor.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...