Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

He likes drinking wine. The wine is imported from Scotland.

A.

The wine he likes drinking it is imported from Scotland.

B.

He likes drinking wine importing from Scotland.

C.

The wine imported from Scotland he likes drinking.

D.

He likes drinking wine imported from Scotland.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

He likes drinking wine imported from Scotland.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...