Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I warned them against crossing the park at night, (to cross).

 

A.

I told them not to cross the park at night.

 

B.

They were warned to cross the park at night.

 

C.

I recommended them to cross the park at night.

 

D.

I offered them a warning to cross the park at night.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

I told them not to cross the park at night.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.