Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I like talking to people who have the sense of humour.

A.

They are people who have the sense of humour to that I like talking

B.

It is talking to people that I like who have the sense of humour.

C.

It is people with the sense of humour that I like talking to.

D.

People who have the sense of humour is that I like talking to.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

It is people with the sense of humour that I like talking to.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.