Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

He has been addicted to alcohol since his wife died.

A.

It is since his wife died that he has become an alcohol addict.

B.

He has been addicted to alcohol because of his wife died.

C.

He has drunk a litter wine since his wife died.

D.

He has stopped drinking wine since his wife’s death.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

It is since his wife died that he has become an alcohol addict.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.