Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

People think Mrs. Nga is a good step mother.

A.

It is thought that Mrs. Nga is a good step mother.

B.

 It is believed that Mrs. Nga to be a good step mother.

C.

Mrs. Nga is a good step mother to be thought.

D.

Mrs. Nga is thought she is a good step mother.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

It is thought that Mrs. Nga is a good step mother.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.