Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Unless you are more hard-working, I will sack you.

A.

I will be sack you providing that you are more hard-working.

B.

Be more hard-working otherwise I will sack you.

C.

Suppose you are more hard-working, I will sack you.

D.

Because of your being hard-working, I will sack you.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Be more hard-working otherwise I will sack you.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.