Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

May I open the window, Mrs. Pike?

A.

 Is it OK if I open the window, Mrs. Pike?

B.

Mrs. Pike, I wish I would open the window.

C.

Mrs. Pike, if only I could open the window.

D.

Mrs. Pike, open the window please.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 Is it OK if I open the window, Mrs. Pike?

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.