Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

You should not be late any more.

A.

I wish you had not been late any more.

B.

Please should not be late any more.

C.

If only you had not been late any more.

D.

I would rather you were not late again.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

I would rather you were not late again.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.