Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

That woman wrote to me so that I gave her some advice.

A.

I gave that woman some advice which she wrote to me.

B.

Some advice was given to me in a letter by that woman.

C.

That woman, who wrote to me, wanted my advice.

D.

 That woman wrote to me to advise me.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

That woman, who wrote to me, wanted my advice.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.