Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

They have planted thousands of trees along the new boulevard.

A.

Thousands of trees, along with the new boulevard, have been planted.

B.

The boulevard, along with thousands of trees, has been planted.

C.

It is thousands of trees that have planted along the boulevard.

D.

It is thousands of trees that have been planted along the boulevard.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

It is thousands of trees that have been planted along the boulevard.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...