Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

This problem is beyond my understanding.

A.

I could not understand this problem.

B.

My understanding of this problem is clear.

C.

 I can understand this problem thoroughly.

D.

I cannot understand this problem.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

I cannot understand this problem.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.