Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

During the walk the two smallest boys couldn’t keep up with the team.
 

A.

During the walk the two smallest boys were left behind.
 

B.

During the walk the two smallest boys could keep up with the team.
 

C.

During the walk the two smallest boys were ahead of the team.
 

D.

During the walk the two smallest boys stopped to keep up with the team.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

During the walk the two smallest boys were left behind.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.