Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The cinema was open until midnight and the theatre until ten.
 

A.

The cinema opened at midnight and the theatre at ten.
 

B.

The cinema closed at midnight and the theatre at ten.
 

C.

The cinema closed an hour later than the theatre.
 

D.

The cinema and the theatre closed at almost the same time.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

The cinema closed at midnight and the theatre at ten.
 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.