Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Jim came down with flu and had to stay in.
 

A.

Jim came down and then had to stay home with flu.
 

B.

Jim had to stay home in case he caught flu.
 

C.

Jim had to stay home because he had flu.

D.

 Jim came down to stay with flu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Jim had to stay home because he had flu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.