Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I often get up early in the morning.

A.

 I am used to getting up early in the morning.

B.

 I am used to get up early in the morning.
 

C.

I used to get up early in the morning.

D.

 I used to getting up early in the morning.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 I am used to getting up early in the morning.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...