Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

''Why didn’t you join your friends on the trip?'', she asked.

A.

 She asked me why I didn't join her friends on the trip.
 

B.

She wanted to know why I hadn’t joined my friends on the trip.

C.

 She asked for the reason I hadn’t joined my friends on the trip.
 

D.

She asked me why didn't I join my friends on the trip.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

She wanted to know why I hadn’t joined my friends on the trip.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...