Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The football coach lost his temper because the best player on the team missed the match.

A.

 The football coach was sad.
 

B.

The football coach didn’t know what to do.

C.

 The football coach was very angry.

D.

 The football coach didn’t care.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 The football coach was very angry.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.