Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

It was not warm enough for us to take a leisurely walk.

A.

It got warmer so we took a leisurely walk.

B.

Thanks to warm weather, we took a leisurely walk.

C.

We would have taken a leisurely walk if it had been warmer.

D.

The warmth prevented us from taking a leisurely walk.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

We would have taken a leisurely walk if it had been warmer.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.