Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

He went down with flu as soon as he recovered from a fever.

A.

He caught flu just before he recovered from a fever.

B.

No sooner had he recovered from a fever than he went down with flu.

C.

He recovered from a fever soon after he went down with flu.

D.

He caught flu and a fever at the same time.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

No sooner had he recovered from a fever than he went down with flu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.