Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

He read a newspaper during breakfast.

 

A.

After he had read a newspaper he had breakfast.

B.

Before he read a newspaper, he had had breakfast.

C.

While he was having breakfast, he read a newspaper.

D.

When he was reading a newspaper, he had had breakfast.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

While he was having breakfast, he read a newspaper.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.