Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

“Don’t forget to feed the chicken twice a day, ” he said.

A.

He said don’t forget to feed the chicken twice a day.

B.

He told not to forget to feed the chicken twice a day.

C.

He reminded me to feed the chicken twice a day.

D.

He suggested me to feed the chicken twice a day.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

He reminded me to feed the chicken twice a day.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...