Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

If I were you, I would travel to Paris by train.

A.

Unless I am you, I won’t travel to Paris by train.

B.

Why don’t you travel to Paris by train?

C.

Should I be you, I shall travel to Paris by train.

D.

Shall we travel to Paris by train?

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Why don’t you travel to Paris by train?

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.