Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The Chinese are believed to have invented gun power.

A.

People believe that the Chinese have invented gun power.

B.

It is believed that the Chinese invented gun power.

C.

It was believed that gun power had been invented by the Chinese.

D.

People have believed gun power have been invented by the Chinese.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

It is believed that the Chinese invented gun power.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.