Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Tom doesn't like playing the guitar. Dane doesn ’t like playing the guitar.
 

A.

Not only Tom but also Dane likes playing the guitar.

B.

Both Tom and Dane like playing the guitar.

C.

Either Tom or Dane likes playing the guitar.

D.

Neither Tom nor Dane likes playing the guitar.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Neither Tom nor Dane likes playing the guitar.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.