Choose the best answer for the following sentence:

_____________ was the effective way to help people in remote and mountainous
areas to read and write?
 

A.

When             

B.

 How             

C.

Why              

D.

What

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

What

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...