Choose the best answer for the following sentence:

______________ The semi-finals, he went on to play in the finals.

 

A.

 After having won         

B.

 After be winning               

C.

After has won              

D.

After to win

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

After having won

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.