Choose the best answer for the following sentence:

_____________ many friends do you have?
 

A.

Who              

B.

When               

C.

Why             

D.

How

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

How

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.