Choose the best answer for the following sentence:

_______________ you please send me an application form?

A.

Could you              

B.

Are you able

C.

Can you able to               

D.

Able you

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Could you

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.