Choose the best answer for the following sentence:

According to the ____________ of the contract, tenants must give six months notice if they intend to live in the area.

A.

 laws

B.

details

C.

rules

D.

terms

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

terms

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...