Choose the best answer for the following sentence:

Do volunteers often spend time ______________ other people in hospitals, orphanages or homes for the aged?
 

A.

help             

B.

helping          

C.

 to help           

D.

 helped

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

helping

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.