Choose the best answer for the following sentence:

Do you think she can ______________ a promise?

A.

keep

B.

tell

C.

do

D.

preserve

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

keep

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...