Choose the best answer for the following sentence:

Don’t forget to ____________ in touch while you’re away.

A.

put

B.

keep

C.

make

D.

hold

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

keep

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.