Choose the best answer for the following sentence:

Go out with us, __________________________?

A.

don't you

B.

don't we

C.

aren't you

D.

will you

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

will you

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.