Choose the best answer for the following sentence:

He asked me if I had seen his wife _____________ .

A.

nowhere

B.

somewhere

C.

where 

D.

anywhere

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

anywhere

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.