Choose the best answer for the following sentence:

He had spent ______________ that he was broke.
 

A.

such much money             

B.

such many money                

C.

so much money                     

D.

so many money

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

so much money

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.