Choose the best answer for the following sentence:

He is the only student _____________ the maths problems yesterday.
 

A.

to solve                        

B.

who solves

C.

whom solved                       

D.

solved

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

to solve

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.