Choose the best answer for the following sentence:

He tried to avoid _____________ my questions.

A.

 to answer                 

B.

answer                       

C.

answering             

D.

to be answered

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

answering

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.