Choose the best answer for the following sentence:

His father is planning to ___________ up a business for him. 

A.

build 

B.

set

C.

take

D.

fix

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

set

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.