Choose the best answer for the following sentence:

I ______________ this hat only once since I _______________ it.

 

A.

have used - bought

B.

had used - had bought

C.

used - had bought

D.

was using - has bought

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

have used - bought

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.