Choose the best answer for the following sentence:

I don’t mind ________ . We have got time _________ this.

 

A.

waiting / do               

B.

to wait / doing    

C.

 waiting / to do      

D.

wait / done

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

waiting / to do

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.