Choose the best answer for the following sentence:

I phoned you last night but you were out. Where _____________ you go?

A.

do

B.

are

C.

did

D.

were

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

did

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.